Preambuła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2006 10:01

Ogień, ten nieodłączny element natury, znany był człowiekowi od zalania jego dziejów. Tak bardzo pożyteczny dla człowieka miał również drugie, groźne oblicze, przekształcając się w sprzyjających okolicznościach w niszczący żywioł. Aby nad nim zapanować, musiał człowiek wymyślać sposoby przeciwdziałania, które dziś określamy mianem ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa ma bardzo długą historię sięgającą czasów starożytnego Rzymu. Niestety, jak to często ze słowem pisanym bywało, wiadomości z tego okresu i okresów późniejszych nie zachowały się do naszych czasów, lub zachowały się w niewielkich fragmentach. Niektóre z zachowanych dokumentów to tylko kopie sporządzone w okresach późniejszych, a tym samym nie w pełni wiarygodne. Historia nowożytna pozostawiła więcej dokumentów oryginalnych, a w XIX wieku spotykamy już opisy uzupełniane fotografią.

Wraz z narastaniem ery fotografii przekazywanie wiadomości o czasie przeszłym, o ludziach i wydarzeniach, stało się w ogromnym stopniu ułatwione. Tu już nie pozostaje wiele miejsca na dowolność interpretacyjną, jak to bywało ze słowem pisanym. Fotografia sama w sobie stała się dokumentem i to dokumentem, który można sporządzać w dowolnej liczbie egzemplarzy, zawsze oryginalnych. Dziś słowo pisane i fotografia w interenecie stały się nieodłączne, co w wydatny sposób zapobiega zafałszowaniu zdarzeń.

W starogardzkiej straży pierwszą próbą łączenia dokumentu pisanego z fotografią zastosowali autorzy opracowań monograficznych z 1996 i 2001 roku. Obie monografie zawierają pokaźną liczbę fotografii, jednak względy techniczne nie pozwoliły na zaprezentowanie całości bogatych zbiorów fotografii znajdujących się w archiwum OSP w Starogardzie Gdańskim.

 

Teraz nadszedł czas, aby sięgnąć do tych zbiorów i ukazać historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w internecie. Nimniejszy serwis internetowy ma za zadanie dopełnić cykl prac dokumentujących historię ochrony przeciwpożarowej w Starogardzie Gdańskim.