Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2008 Drukuj
Wpisany przez Marcin Lemke   
sobota, 07 lutego 2009 15:18
dh Prezes Łukasz Zblweski
Otwarcie zebrania...

Dnia 6 lutego 2009r. w  naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2008. Podsumowano ubiegły rok oraz przyjęto plan działania na okres obecnego roku.

 

 

 

 

 

Image

 

Już od godziny 16:00 w naszej jednostce panował spory ruch. Na godzinę 17:00 zaplanowano otwarcie zebrania. Z każdą chwilą nasza świetlica wypełniała się zaproszonymi gośćmi oraz członkami naszej jednostki. Otwarcia zebrania dokonał nasz Prezes: dh Łukasz Zblewski. Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz członków komisji uchwał i wniosków. W zebraniu uczestniczyło 48 członków, co przy liczbie uprawnionych do głosowania 87 stanowiło 55%.

 

Na wstępie przywitano zaproszonych gości, wśród których znajdowali się między innymi Prezydent i V-ce prezydent naszego miasta: panowie Edmund Stachowicz i Eugeniusz Żak, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa: Wiesław Wostal, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich : Beata Tkaczyk, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Wrzesiński, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP, oraz prezesi jednostek OSP Famos i OSP Siwiałka.

Image
Prezydent Starogardu aktywnie uczestniczył w zebraniu

Przedstawiono zakres działań prowadzonych przez naszą jednostkę. W zeszłym roku nasi strażacy uczestniczyli w 153 zdarzeniach, co stanowi wzrost o 50% do roku przedniego. Dzięki pracy dh Grzegorza Turzyńskiego zebrani goście obejrzeli pokaz mulimedialny prezentujący najważniejsze wydarzenia w naszej jednostce oraz relację z prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń. Następnie do głosu dopuszczono członków komisji finansowych i rewizyjnych, którzy dokonali sprawozdań i przedstawili projekty na rok 2009. Po odczytaniu sprawozdań przystąpiono do głosowania. Udzielono absolutorium zarządowi, oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok 2008. Do dyskusji przyłączyli się również zaproszeni goście między innymi Prezydent Starogardu Gdańskiego, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP oraz Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP.

 

Image
Zebrani goście

 

 

Image
Zebrani goście

Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

  • zwiększony zakres prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych (wzrost o 50%)
  • plany zakupu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego (SLRd)
  • pozyskanie kontenerów z Fabryki Mebli Okrętowych, które stanowiłyby zaplecze sanitarno - magazynowe na obóz w Skrzyni.

 

Po przyjęciu stosownych uchwał i wniosków zebranie zakończono.